VAR MED I SESSION?!


Vi letar ständigt fler medverkande till våra sessioner. Syftet med många av våra fotouppdrag är att visa på mångfalden av människor som finns och att vara en motpol till dagens utseendefixerade samhälle som retuscherar och förändrar bilder innan publicering. Vi menar att alla kan vara en del av "modellvärlden" om så bara viljan foch nyfikenheten finns.


Kanske har du en dröm om att medverka i en fotosession?

Tveka inte på att höra av dig om du vill veta mera eller har frågor.