VAR MED I SESSION


Jag letar ständigt fler medverkande till mina sessioner. Syftet med många av fotouppdragen är att visa på mångfalden av människor som finns och att vara en motpol till dagens utseendefixerade samhälle som retuscherar och förändrar utseenden innan publicering. Det gör inte jag. Jag menar att alla kan vara en del av "modellvärlden" om så bara viljan foch nyfikenheten finns. Jag tycker om att utmana såväl mig själv som åskådaren med nya idéer och jag har få fördomar som stoppar mig. Jag lägger stor vikt vid att lära känna modellen och du får mer än gärna ha en story och både positiva och negativa livserfarenheter.


Kanske har du en dröm om att medverka i en fotosession?

Tveka inte på att höra av dig om du vill veta mera eller har frågor.