RÖKELSE


Samtliga bilder är fotograferade och redigerade utan någon manipulation. Jag har använt en eller två externa blixtar

samt färgfilter på blixtarna. Efterarbetet har betsått i att justera ljus och kontraster samt i vissa fall klonat bort

damm och fläckar. Om man har tiden och lusten så finns det en rad figurer i bilderna. Jag har döpt bilderna till

det jag ser men jag är övertygad om att det kan tolkas annorlunda.