BOYS WILL BE BOYS?


Den här sessionen växte fram tillsammans med modellen och performenceartartisten Martina. Vi ville leka med könsrollerna och de invanda mönstren i våra liv. Att en kvinna poserar på ett sätt som många upplever som grabbigt blir en spännande och vacker bildserie.


Martina har ett helt unikt kroppsspårk och lever ut sessionens syfte på ett utmärkt sätt.


GLÖM INTE ATT JUST DU KAN VARA MED OM DU VILL?

ANMÄL DITT INTRESSE PÅ HEMSIDANS KONTAKTSIDA ELLER
KONTAKTA OSS VIA FACEBOOK.


DU BEHÖVER INTE FUNDERA PÅ TIDIGARE ERFARENHETER OSV.

ALLT DU BEHÖVER HA ÄR MODET OCH VILJAN ATT TESTA!