GALLERI - PHOTOSHOP


Här hamnar mina mer experimentiella bilder som kräver mer av photoshop för att nå det tänkta slutresultatet.