PROUD


Proud/Pride är att vara stolt över den man är oavsett kön och en massa konstruerade mallar. Bara var men var stolt!